De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Managementsystemen

MD ingenieursbureau is gespecialiseerd in het eenvoudig en praktisch opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen. Kenmerkend voor een managementsysteem is het weergeven van de werkwijze van een organisatie. Vanuit deze weergave kan de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen worden aangepast en verbeterd.


Een kwaliteitsmanagementsysteem kan opgezet worden volgens de eisen uit de ISO 9001, een milieumanagementsysteem volgens de eisen van ISO 14001 en een arbozorgsysteem volgens de normeisen van OHSAS 18001. Door standaardisering van deze verschillende eisen kunnen de verschillende systemen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu eenvoudig worden gecombineerd tot één KAM-managementsysteem.


VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid Milieu). VCA omvat een aantal eisen waaraan organisaties dienen te voldoen. Indien organisaties hieraan voldoen is gelijk invulling gegeven aan diverse belangrijke eisen die de Arbeidsomstandigheden Wet (Arbowet) voorschrijft.


MD ingenieursbureau overtuigt u graag van de voordelen van een managementsysteem.

In een vrijblijvend gesprek ontdekt u de mogelijkheden die MD ingenieursbureau u te bieden heeft.


De drempel is laag, dus neem gerust contact op met Marco Datthijn.