De specialist in kwaliteit en veiligheid

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | Laatste update: 25 januari 2015

Share |

Normen en eisen > ISO 26000 / MVO

ISO 26000 is bedoeld voor alle soorten organisaties, ongeacht de grootte of locatie van de organisatie. De internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van organisaties biedt ondersteuning in zowel publieke als de private sector en heeft 7 kernthema’s, namelijk:


Steeds meer organisaties worden zich bewust van hun rol ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De internationale norm ISO 26000 geeft praktische richtlijnen voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De roep om erkenning van MVO is groot, maar ISO 26000 is niet certificeerbaar.


Met de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 9026 ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’ kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen.

Uw organisatie kan via een zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.


De zelfverklaring NPR 9026 is onder begeleiding van NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld door een commissie waarin onder andere VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, FNV Vakcentrale, en het MVO-platform zitting hebben.


NPR 9026 is bedoeld voor alle typen organisaties die gebruikmaken van ISO 26000 en dat intern en extern kenbaar willen maken.